Quyết định 5480/QĐ-BYT Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 5480/QĐ-BYT Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 5480/QĐ-BYT Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

LỜI GIỚI THIỆU

Năm 2008 và năm 2013 BY tế đã ban hành Hướng dẫn Quy trình kthuật y

học ctruyền tập I, Hướng dẫn Quy trình kthuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên

ngành châm cu; nhằm b sung, cập nhật tiến bộ khoa học, chun hóa quy trình k

thut chuyên ngành y học cổ truyền đáp ứng yêu cu trong khám bệnh, chữa bệnh,

Bộ Y tế tiếp tục ban hành 69 (sáu mươi chín) hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên

ngành y học cổ truyền để thay thế một squy trình kthuật y học ctruyền, và

hướng dẫn quy tnh kthuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cu năm

2009 và năm 2013.

Quy trình kỹ thuật tài liệu ớng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong khám bnh,

chữa bệnh, là sở pháp lý để thc hiện tại các cơ skhám bệnh, cha bệnh trong

toàn quốc được cp thm quyền phê duyệt theo quy định, đồng thời là sđể

y dng giá dịch vkthuật, phân loại thủ thuật, phẫu thuật và nhng nội dung

liên quan khác. Do s lượng danh mục kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền rất

lớn, cần nhiu thời gian để cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, ban

biên son tiếp tục xây dựng, biên son. BY tế Quyết định ban hành theo từng đợt

nhằm bảo đảm đầy đủ theo danh mục kthuật chuyên nnh y học cổ truyền trong

khám bệnh, chữa bệnh.

Những quy trình kthuật y học cổ truyn, hướng dẫn quy trình k thuật khám

bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu chưa được Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung trong

i liu này thì các sở khám bnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện theo quy địnhh đã

được BY tế ban nh.

Ban biên soạn trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Y tế, đặc biệtGS.BS. Nguyn

Viết Tiến, nguyên Thứ tng thường trực Bộ Y tế, cGS.TS.BS. Nguyn Nhược

Kim, thành viên Ban biên soạn, các thành viên Hội đồng chuyên môn thẩm định và

các bệnh viện y học cổ truyền đã rất cgắng, nh nhiều thi gian biên soạn, thẩm

định, đóng p nhiều ý kiến quý báu để hoàn thiện tài liệu này. Trong quá trình biên

soạn, in n tài liu khó tránh được các sai sót, chúng tôi mong nhận được sự đóng

p ý kiến từ các đồng nghiệp, c nhà khoa học gi vCục Quản lý Y, ợc c

truyền B Y tế, 138A, Ging Võ Ba Đình Hà Nội.

Trưởng Ban biên son

PGS.TS.BS. Vũ Nam

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm ở đây

Quyết định 5480/QĐ-BYT Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #5480QĐBYT #Hướng #dẫn #Quy #trình #kỹ #thuật #chuyên #ngành #học #cổ #truyền.

Quyết định 5480/QĐ-BYT Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền.

Sàn ô tô Việt Nam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 5480/QĐ-BYT Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền.

LỜI GIỚI THIỆU

Năm 2008 và năm 2013 BY tế đã ban hành Hướng dẫn Quy trình kthuật y

học ctruyền tập I, Hướng dẫn Quy trình kthuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên

ngành châm cu; nhằm b sung, cập nhật tiến bộ khoa học, chun hóa quy trình k

thut chuyên ngành y học cổ truyền đáp ứng yêu cu trong khám bệnh, chữa bệnh,

Bộ Y tế tiếp tục ban hành 69 (sáu mươi chín) hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên

ngành y học cổ truyền để thay thế một squy trình kthuật y học ctruyền, và

hướng dẫn quy tnh kthuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cu năm

2009 và năm 2013.

Quy trình kỹ thuật tài liệu ớng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong khám bnh,

chữa bệnh, là sở pháp lý để thc hiện tại các cơ skhám bệnh, cha bệnh trong

toàn quốc được cp thm quyền phê duyệt theo quy định, đồng thời là sđể

y dng giá dịch vkthuật, phân loại thủ thuật, phẫu thuật và nhng nội dung

liên quan khác. Do s lượng danh mục kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền rất

lớn, cần nhiu thời gian để cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, ban

biên son tiếp tục xây dựng, biên son. BY tế Quyết định ban hành theo từng đợt

nhằm bảo đảm đầy đủ theo danh mục kthuật chuyên nnh y học cổ truyền trong

khám bệnh, chữa bệnh.

Những quy trình kthuật y học cổ truyn, hướng dẫn quy trình k thuật khám

bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu chưa được Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung trong

i liu này thì các sở khám bnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện theo quy địnhh đã

được BY tế ban nh.

Ban biên soạn trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Y tế, đặc biệtGS.BS. Nguyn

Viết Tiến, nguyên Thứ tng thường trực Bộ Y tế, cGS.TS.BS. Nguyn Nhược

Kim, thành viên Ban biên soạn, các thành viên Hội đồng chuyên môn thẩm định và

các bệnh viện y học cổ truyền đã rất cgắng, nh nhiều thi gian biên soạn, thẩm

định, đóng p nhiều ý kiến quý báu để hoàn thiện tài liệu này. Trong quá trình biên

soạn, in n tài liu khó tránh được các sai sót, chúng tôi mong nhận được sự đóng

p ý kiến từ các đồng nghiệp, c nhà khoa học gi vCục Quản lý Y, ợc c

truyền B Y tế, 138A, Ging Võ Ba Đình Hà Nội.

Trưởng Ban biên son

PGS.TS.BS. Vũ Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *