Quyết định 5013/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, và kết hợp y học hiện đại | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 5013/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, và kết hợp y học hiện đại đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 5013/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, và kết hợp y học hiện đại | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

2

LỜI GIỚI THIỆU

Trong thời gian qua, i s lãnh đạo của Đảng Nhà nước, được s quan tâm

ch đạo ca B Y tế, các cp chính quyn cùng vi s n lc không ngng, ngành y tế

đã đạt được các thành tu quan trọng. Trong đó, y c c truyn đã đóng góp một

phn không nh vào s phát trin ca ngành y tế nói riêng s nghiệp chăm sóc sc

khe nhân dân nói chung.

H thng khám bnh, cha bnh y hc c truyền ngày càng được cng c

hoàn thin t trung ương đến địa phương, bên cạnh các phương pháp khám bnh, cha

bnh y hc c truyn, nhiu tiến b khoa hc trong y hc hiện đại được áp dng trong

các cơ sở khám bnh, cha bnh y hc c truyn nhm nâng cao chấtng khám bnh,

cha bệnh. Để công tác khám bnh, cha bệnh ngày càng được chun hóa, cp nhật đáp

ng yêu cu v chuyên môn, B Y tế đã thành lập Ban biên son: ng dn chn

đoán bệnh y hc c truyn, kết hp y hc c truyn vi y hc hin đại ti Quyết đnh

s 3890/QĐ-BYT ngày 27/6/2018 do Khoa Y hc c truyền, trường Đại hc Y Ni

cùng vi các nhà khoa hc các chuyên gia đu ngành biên son cun tài liu này;

đồng thi B Y tế thành lp Hội đồng chuyên môn để thẩm định tài liệu Hướng dn

chẩn đoán điều tr bnh theo y hc c truyn, kết hp y hc c truyn vi y hc hin

đại ti Quyết đnh s 6390/QĐ-BYT ngày 23/10/2018.

Tài liệu ng dn chẩn đoán điều tr bnh theo y hc c truyn, kết hp y

hc c truyn vi y hc hiện đại được áp dng cho các bệnh thường gp các tuyến

điều tr chuyên môn, tài liệu đầu tiên đưc hoàn thin vi s n lc cao ca các nhà

khoa học đầu ngành v y dược c truyền, trong đó tập trung hướng dn thc hành chn

đoán điều tr kết hp gia y hc c truyn y hc hiện đại, các nguyên tc chung

v s dng tài liu danh mục các dược liu, v thuc c truyn s dng trong quá

trình điều tr cho người bnh. Vì vy, tài liu này là cm nang giúp các thy thuc y hc

c truyn và thy thuc y hc hiện đại trong các sở khám bnh, cha bnh thc hành

lâm sàng.

Chúng tôi trân trng cảm ơn Lãnh đạo B Y tế, đặc bit GS.BS. Nguyn Viết

Tiến, nguyên Th trưởng thưng trc B Y tế, các thành viên Ban biên son, các thành

viên Hội đồng chuyên môn thẩm định các bnh vin y hc c truyền đã rất c gng,

dành nhiu thi gian biên son, thm định, đóng góp nhiu ý kiến quý báu để hoàn thin

tài liệu y. Đây lần đầu tiên tài liệu này được B Y tế ban hành, chc chn không

tránh khi còn thiếu sót, chúng tôi mong nhận được s đóng góp ý kiến t các đồng

nghip, các nhà khoa học trong lĩnh vực y hc c truyn y hc hiện đại để tài liu

này ngày càng hoàn thiện hơn.

Trưởng Ban biên son

PGS.TS.BS. Nguyn Th Thu Hà

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm những kiến thức hữu ích về pháp luật tại đây

Quyết định 5013/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, và kết hợp y học hiện đại và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #5013QĐBYT #Hướng #dẫn #chẩn #đoán #và #điều #trị #bệnh #theo #học #cổ #truyền #và #kết #hợp #học #hiện #đại.

Quyết định 5013/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, và kết hợp y học hiện đại.

Chúng tôi mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 5013/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, và kết hợp y học hiện đại.

2

LỜI GIỚI THIỆU

Trong thời gian qua, i s lãnh đạo của Đảng Nhà nước, được s quan tâm

ch đạo ca B Y tế, các cp chính quyn cùng vi s n lc không ngng, ngành y tế

đã đạt được các thành tu quan trọng. Trong đó, y c c truyn đã đóng góp một

phn không nh vào s phát trin ca ngành y tế nói riêng s nghiệp chăm sóc sc

khe nhân dân nói chung.

H thng khám bnh, cha bnh y hc c truyền ngày càng được cng c

hoàn thin t trung ương đến địa phương, bên cạnh các phương pháp khám bnh, cha

bnh y hc c truyn, nhiu tiến b khoa hc trong y hc hiện đại được áp dng trong

các cơ sở khám bnh, cha bnh y hc c truyn nhm nâng cao chấtng khám bnh,

cha bệnh. Để công tác khám bnh, cha bệnh ngày càng được chun hóa, cp nhật đáp

ng yêu cu v chuyên môn, B Y tế đã thành lập Ban biên son: ng dn chn

đoán bệnh y hc c truyn, kết hp y hc c truyn vi y hc hin đại ti Quyết đnh

s 3890/QĐ-BYT ngày 27/6/2018 do Khoa Y hc c truyền, trường Đại hc Y Ni

cùng vi các nhà khoa hc các chuyên gia đu ngành biên son cun tài liu này;

đồng thi B Y tế thành lp Hội đồng chuyên môn để thẩm định tài liệu Hướng dn

chẩn đoán điều tr bnh theo y hc c truyn, kết hp y hc c truyn vi y hc hin

đại ti Quyết đnh s 6390/QĐ-BYT ngày 23/10/2018.

Tài liệu ng dn chẩn đoán điều tr bnh theo y hc c truyn, kết hp y

hc c truyn vi y hc hiện đại được áp dng cho các bệnh thường gp các tuyến

điều tr chuyên môn, tài liệu đầu tiên đưc hoàn thin vi s n lc cao ca các nhà

khoa học đầu ngành v y dược c truyền, trong đó tập trung hướng dn thc hành chn

đoán điều tr kết hp gia y hc c truyn y hc hiện đại, các nguyên tc chung

v s dng tài liu danh mục các dược liu, v thuc c truyn s dng trong quá

trình điều tr cho người bnh. Vì vy, tài liu này là cm nang giúp các thy thuc y hc

c truyn và thy thuc y hc hiện đại trong các sở khám bnh, cha bnh thc hành

lâm sàng.

Chúng tôi trân trng cảm ơn Lãnh đạo B Y tế, đặc bit GS.BS. Nguyn Viết

Tiến, nguyên Th trưởng thưng trc B Y tế, các thành viên Ban biên son, các thành

viên Hội đồng chuyên môn thẩm định các bnh vin y hc c truyền đã rất c gng,

dành nhiu thi gian biên son, thm định, đóng góp nhiu ý kiến quý báu để hoàn thin

tài liệu y. Đây lần đầu tiên tài liệu này được B Y tế ban hành, chc chn không

tránh khi còn thiếu sót, chúng tôi mong nhận được s đóng góp ý kiến t các đồng

nghip, các nhà khoa học trong lĩnh vực y hc c truyn y hc hiện đại để tài liu

này ngày càng hoàn thiện hơn.

Trưởng Ban biên son

PGS.TS.BS. Nguyn Th Thu Hà

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *