Quyết định 1988/QĐ-BYT – HoaTieu.vn | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Quyết định 1988/QĐ-BYT – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Quyết định 1988/QĐ-BYT – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Bổ sung bệnh cúm (H7N9) thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Quyết định 1988/QĐ-BYT năm 2013 bổ sung bệnh cúm (H7N9) thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số: 1988/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH CÚM A (H7N9) THUỘC DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh cúm A(H7N9) trên thế giới và trong nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung bênh cúm A (H7N9) thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại khoản a, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điều 2. Các quy định khác của dịch bệnh cúm A (H7N9) được thực hiện theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2013.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Bệnh viện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Long

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm kiến thức về pháp luật tại đây

Quyết định 1988/QĐ-BYT – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Quyết #định #1988QĐBYT #HoaTieuvn.

Quyết định 1988/QĐ-BYT – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Quyết định 1988/QĐ-BYT – HoaTieu.vn.

Bổ sung bệnh cúm (H7N9) thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Quyết định 1988/QĐ-BYT năm 2013 bổ sung bệnh cúm (H7N9) thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số: 1988/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH CÚM A (H7N9) THUỘC DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh cúm A(H7N9) trên thế giới và trong nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung bênh cúm A (H7N9) thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại khoản a, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điều 2. Các quy định khác của dịch bệnh cúm A (H7N9) được thực hiện theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2013.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Bệnh viện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Long

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *