Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Điều kiện cần và đủ để một công chức, viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đăng ký thi nâng hạng Giáo viên là gì? Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2527/SNV-CCVC về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Ngày 4/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2527/SNV-CCVC về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (có hiệu lực từ 03/10/2017, sau đây viết tắt là 20/2017/TT-BGDĐT);

Để có cơ sở tham mưu UBND Thành phố xây dựng Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II gửi Bộ Nội vụ phê duyệt trước khi tổ chức thi; xây dựng Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III;

Sở Nội vụ đề nghị các sở liên quan, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc rà soát, tổng hợp danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng, có văn bản gửi về Sở Nội vụ tổng hợp.

Theo đó, đối tượng đăng ký dự thi là giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục); Đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, cụ thể như sau:

Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được các sở, UBND quận, huyện, thị xã cử tham dự kỳ thi thăng hạng.

Người tham gia dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi (các năm học từ 2014 – 2015 đến 2016 – 2017); có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2017. Sở Nội vụ tổng hợp số lượng, dự thảo Đề án tổ chức thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dự thảo Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III trình UBND Thành phố phê duyệt.

Như vậy, điều kiện cần và đủ để một công chức, viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đăng ký thi nâng hạng Giáo viên phải có đủ cả 3 loại chứng chỉ:

  • Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;
  • Chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
  • Chứng chỉ Tin học chuẩn theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2014.

Mời các bạn tham khảo hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục 2017, tại đây.

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Sanotovietnam.com.vn/phap-luat

Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Hồ #sơ #dự #thi #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp #viên #chức #giáo #dục.

Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục.

Https://sanotovietnam.com.vn/ mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục.

Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Điều kiện cần và đủ để một công chức, viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đăng ký thi nâng hạng Giáo viên là gì? Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2527/SNV-CCVC về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Ngày 4/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2527/SNV-CCVC về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (có hiệu lực từ 03/10/2017, sau đây viết tắt là 20/2017/TT-BGDĐT);

Để có cơ sở tham mưu UBND Thành phố xây dựng Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II gửi Bộ Nội vụ phê duyệt trước khi tổ chức thi; xây dựng Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III;

Sở Nội vụ đề nghị các sở liên quan, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc rà soát, tổng hợp danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng, có văn bản gửi về Sở Nội vụ tổng hợp.

Theo đó, đối tượng đăng ký dự thi là giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục); Đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, cụ thể như sau:

Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được các sở, UBND quận, huyện, thị xã cử tham dự kỳ thi thăng hạng.

Người tham gia dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi (các năm học từ 2014 – 2015 đến 2016 – 2017); có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2017. Sở Nội vụ tổng hợp số lượng, dự thảo Đề án tổ chức thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dự thảo Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III trình UBND Thành phố phê duyệt.

Như vậy, điều kiện cần và đủ để một công chức, viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đăng ký thi nâng hạng Giáo viên phải có đủ cả 3 loại chứng chỉ:

  • Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;
  • Chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
  • Chứng chỉ Tin học chuẩn theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2014.

Mời các bạn tham khảo hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục 2017, tại đây.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *