Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH – HoaTieu.vn | Địa chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho cơ sở giáo dục đại học

Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH về xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
Số: 8975/BGDĐT-GDĐH
V/v Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên
thông cho các cơ sở giáo dục đại học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

– Các đại học, học viện;
– Các trường đại học, cao đẳng.

READ  Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH - HoaTieu.vn | Website cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được hồ sơ của một số cơ sở giáo dục đại học đề nghị giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học; từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực từ ngày 07 tháng 02 năm 2013.

– Các cơ sở giáo dục đại học đã nộp hồ sơ cần rà soát, bổ sung hồ sơ theo quy định của Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định giao nhiệm vụ sau ngày 07 tháng 2 năm 2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Vụ/Cục thuộc BGDĐT (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

READ  Quyết định 718/QĐ-BYT Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học 2016 | Website cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới nhất

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm thông tin về pháp luật tại đây

Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #89752012BGDĐTGDĐH #HoaTieuvn.

Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH – HoaTieu.vn.

Sàn ô tô Việt Nam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH – HoaTieu.vn.

Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho cơ sở giáo dục đại học

Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH về xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
Số: 8975/BGDĐT-GDĐH
V/v Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên
thông cho các cơ sở giáo dục đại học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

– Các đại học, học viện;
– Các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được hồ sơ của một số cơ sở giáo dục đại học đề nghị giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học; từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

READ  Quyết định 3351/QĐ-BYT 2020 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực từ ngày 07 tháng 02 năm 2013.

– Các cơ sở giáo dục đại học đã nộp hồ sơ cần rà soát, bổ sung hồ sơ theo quy định của Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định giao nhiệm vụ sau ngày 07 tháng 2 năm 2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Vụ/Cục thuộc BGDĐT (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *