Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH – HoaTieu.vn | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013

Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————–
Số: 8225/BGDĐT–GDTH
V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá
môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5
học kỳ I năm học 2012-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Để thống nhất đánh giá kết quả học tập của học sinh học Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được chính xác, khách quan và toàn diện, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra đánh giá lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I, năm học 2012-2013 như sau:

I. Hình thức kiểm tra và yêu cầu về bài kiểm tra

– Các Sở sử dụng mẫu minh họa đề kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc biên soạn đề kiểm tra theo mẫu đề của Bộ, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, ưu tiên kiểm tra các kỹ năng nghe và nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. Tổ chức kiểm tra đồng loạt nếu dùng đề chung.

READ  Hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

– Các câu hỏi phải có câu trả lời mẫu để học sinh không hiểu sai đề. Mỗi bài không quá 4 trang A 4 (kể cả hình vẽ).

II. Cấu trúc bài kiểm tra

1. Cấu trúc bài kiểm tra lớp 3

Gồm 10 Question (vấn đề), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Part I. Listening (20’)

Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 5 Question.

Question 1. Listen and number. (4 câu x 0, 25 đ/câu).

Question 2. Listen and write T (True) or F (False). (4 câu x 0,25 đ/câu)

Question 3. Listen and draw the lines.(4 câu x 0, 25 đ/câu)

Question 4. Listen and tick. (4 câu x 0,25 đ/câu).

Question 5. Listen and complete. (4 câu x 0,25 đ/câu).

Part II. Reading and writing (15’)

Bài kiểm tra kỹ năng đọc- viết có 4 Question được thiết kế vào 1 tờ A 4 (2 mặt).

Question 6. Look and read. Put a tick or a cross in the box as example (4 x 0,25 đ/câu).

Question 7. Look and read. Write Yes or No as example (4 x 0,25 đ/câu).

Question 8. Look at the picture. Look at the letters. Write the words.

(4 x 0,25 đ/câu)

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4 (4 x 0,25 đ/câu)

Part III. Speaking (5’)

Bài kiểm tra kỹ năng nói gồm Question 10 với 4 nội dung:

a) Listen and repeat.

b) Point, ask and answer.

c) Listen and comment.

d) Interview.

2. Cấu trúc bài kiểm tra lớp 4

Gồm 10 vấn đề (Question), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm

Part I. Listening (20’)

Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 ( 2 mặt) gồm 5 Question.

Question 1. Listen and number. (4 câu x 0, 25 đ/câu).

Question 2 Listen and colour.(4 câu x 0,25 đ/câu)

Question 3. Listen and draw the lines.(4 câu x 0, 25 đ/câu)

Question 4. Listen and tick. (4 câu x 0,25 đ/câu)

READ  Quyết định số 1571/QĐ-TTg-2014 - Dự trữ vắc xin và hóa chất diệt trùng | Địa chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Question 5. Listen and complete. (4 câu x 0,25 đ/câu)

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm ở đây

Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #82252012BGDĐTGDTH #HoaTieuvn.

Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH – HoaTieu.vn.

Kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013

Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————–
Số: 8225/BGDĐT–GDTH
V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá
môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5
học kỳ I năm học 2012-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Để thống nhất đánh giá kết quả học tập của học sinh học Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được chính xác, khách quan và toàn diện, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra đánh giá lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I, năm học 2012-2013 như sau:

I. Hình thức kiểm tra và yêu cầu về bài kiểm tra

– Các Sở sử dụng mẫu minh họa đề kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc biên soạn đề kiểm tra theo mẫu đề của Bộ, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, ưu tiên kiểm tra các kỹ năng nghe và nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. Tổ chức kiểm tra đồng loạt nếu dùng đề chung.

READ  Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2017 | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

– Các câu hỏi phải có câu trả lời mẫu để học sinh không hiểu sai đề. Mỗi bài không quá 4 trang A 4 (kể cả hình vẽ).

II. Cấu trúc bài kiểm tra

1. Cấu trúc bài kiểm tra lớp 3

Gồm 10 Question (vấn đề), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Part I. Listening (20’)

Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 5 Question.

Question 1. Listen and number. (4 câu x 0, 25 đ/câu).

Question 2. Listen and write T (True) or F (False). (4 câu x 0,25 đ/câu)

Question 3. Listen and draw the lines.(4 câu x 0, 25 đ/câu)

Question 4. Listen and tick. (4 câu x 0,25 đ/câu).

Question 5. Listen and complete. (4 câu x 0,25 đ/câu).

Part II. Reading and writing (15’)

Bài kiểm tra kỹ năng đọc- viết có 4 Question được thiết kế vào 1 tờ A 4 (2 mặt).

Question 6. Look and read. Put a tick or a cross in the box as example (4 x 0,25 đ/câu).

Question 7. Look and read. Write Yes or No as example (4 x 0,25 đ/câu).

Question 8. Look at the picture. Look at the letters. Write the words.

(4 x 0,25 đ/câu)

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4 (4 x 0,25 đ/câu)

Part III. Speaking (5’)

Bài kiểm tra kỹ năng nói gồm Question 10 với 4 nội dung:

a) Listen and repeat.

b) Point, ask and answer.

c) Listen and comment.

d) Interview.

2. Cấu trúc bài kiểm tra lớp 4

Gồm 10 vấn đề (Question), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm

Part I. Listening (20’)

Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 ( 2 mặt) gồm 5 Question.

Question 1. Listen and number. (4 câu x 0, 25 đ/câu).

Question 2 Listen and colour.(4 câu x 0,25 đ/câu)

Question 3. Listen and draw the lines.(4 câu x 0, 25 đ/câu)

Question 4. Listen and tick. (4 câu x 0,25 đ/câu)

Question 5. Listen and complete. (4 câu x 0,25 đ/câu)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *