Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC – HoaTieu.vn | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 gửi các Trường trung cấp chuyên nghiệp

Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC về báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-
Số: 8222/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ
năm học 2012-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện báo cáo thống kê năm học 2012-2013 như sau:

READ  Quyết định 2349/QĐ-TTg thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | Địa chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

1. Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2012-2013 theo các biểu mẫu gửi kèm công văn. Đây là biểu mẫu đưa vào áp dụng lần đầu, trong quá trình sử dụng sẽ tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện và sử dụng lâu dài.

2. Thời hạn nộp báo cáo thống kê trước ngày 31/12/2012

3. Quy trình gửi báo cáo, trước mắt tạm thời thực hiện:

– Các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ/ngành, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi báo cáo cho Bộ/ngành tổng hợp.

– Các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trực thuộc tỉnh và các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.

4. Nơi nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu để xác nhận tính pháp lý của số liệu. Địa chỉ: Phòng Thống kê, Vụ Kế họach-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 – Đại Cồ Việt – Hà Nội . Điện thọai: 04-38694075, Fax: 04-36230740. Báo cáo gửi qua địa chỉ email: ptngoc@moet.edu.vn

5. Biểu mẫu thống kê gửi kèm công văn này có thể lấy từ địa chỉ website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: www.moet.gov.vn

Đề nghị hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)


Lê Khánh Tuấn

READ  Bộ GDĐT yêu cầu tiếp tục triển khai mô hình VNEN | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm ở đây

Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #82222012BGDĐTKHTC #HoaTieuvn.

Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC – HoaTieu.vn.

Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 gửi các Trường trung cấp chuyên nghiệp

Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC về báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-
Số: 8222/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ
năm học 2012-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện báo cáo thống kê năm học 2012-2013 như sau:

1. Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2012-2013 theo các biểu mẫu gửi kèm công văn. Đây là biểu mẫu đưa vào áp dụng lần đầu, trong quá trình sử dụng sẽ tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện và sử dụng lâu dài.

READ  Bộ GD&ĐT chính thức giải thích về thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

2. Thời hạn nộp báo cáo thống kê trước ngày 31/12/2012

3. Quy trình gửi báo cáo, trước mắt tạm thời thực hiện:

– Các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ/ngành, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi báo cáo cho Bộ/ngành tổng hợp.

– Các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trực thuộc tỉnh và các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.

4. Nơi nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu để xác nhận tính pháp lý của số liệu. Địa chỉ: Phòng Thống kê, Vụ Kế họach-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 – Đại Cồ Việt – Hà Nội . Điện thọai: 04-38694075, Fax: 04-36230740. Báo cáo gửi qua địa chỉ email: ptngoc@moet.edu.vn

5. Biểu mẫu thống kê gửi kèm công văn này có thể lấy từ địa chỉ website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: www.moet.gov.vn

Đề nghị hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)


Lê Khánh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *