Công văn 7873/2013/QLD-CL – HoaTieu.vn | Web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 7873/2013/QLD-CL – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 7873/2013/QLD-CL – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin

Công văn 7873/2013/QLD-CL về ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin do Cục Quản lý dược ban hành.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 7873/QLD-CL
V/v ngừng sử dụng & thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc;
– Các bệnh viện, viện có giường bệnh.

Căn cứ các quy định về dược hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ công văn số 14/VSR ngày 09/01/2013 của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (Ban điều hành dự án Phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét) và công văn số 32/DP ngày 18/01/2013 của Cục Y tế dự phòng đề nghị Bộ Y tế xem xét việc ngừng lưu hành và sản xuất các thuốc đường uống có chứa hoạt chất Artemisinin hoặc có chứa dẫn xuất của Artemisinin ở dạng đơn chất do việc sử dụng các chế phẩm trên làm gia tăng nguy cơ ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét duyệt thuốc của Bộ Y tế ngày 01/02/2013 về việc rút số đăng ký và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin;

Để tránh tình trạng kháng thuốc của ký sinh trùng sốt rét, Cục Quản lý dược thông báo:

1. Ngừng sử dụng trên toàn quốc các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin.

2. Yêu cầu các cơ sở sản xuất các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin, phối hợp với cơ sở phân phối, phải:

+ Gửi thông báo ngừng sử dụng tới những nơi phân phối, sử dụng các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin và tiến hành thu hồi toàn bộ các thuốc trên.

+ Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi các thuốc nêu trên theo quy định tại Thông tư hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế về Cục Quản lý dược trước ngày 24/06/2013.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; báo cáo về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
– Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
– Cục Quản lý khám chữa bệnh (để phối hợp);
– Cục Y tế dự phòng (để phối hợp);
– Viện Sốt rét, ký sinh trùng Trung ương, Viện Sốt rét, ký sinh trùng Tp.HCM, Viện Sốt rét, ký sinh trùng Quy Nhơn;
– VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
– Cục Quân y – Bộ Quốc phòng;
– Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế GTVT – Bộ GTVT;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Các phòng trong Cục, Website Cục QLD, Tạp chí D-MP;
– Lưu: VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hùng

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm những kiến thức hữu ích về pháp luật tại đây

Công văn 7873/2013/QLD-CL – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #78732013QLDCL #HoaTieuvn.

Công văn 7873/2013/QLD-CL – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 7873/2013/QLD-CL – HoaTieu.vn.

Ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin

Công văn 7873/2013/QLD-CL về ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin do Cục Quản lý dược ban hành.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 7873/QLD-CL
V/v ngừng sử dụng & thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc;
– Các bệnh viện, viện có giường bệnh.

Căn cứ các quy định về dược hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ công văn số 14/VSR ngày 09/01/2013 của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (Ban điều hành dự án Phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét) và công văn số 32/DP ngày 18/01/2013 của Cục Y tế dự phòng đề nghị Bộ Y tế xem xét việc ngừng lưu hành và sản xuất các thuốc đường uống có chứa hoạt chất Artemisinin hoặc có chứa dẫn xuất của Artemisinin ở dạng đơn chất do việc sử dụng các chế phẩm trên làm gia tăng nguy cơ ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét duyệt thuốc của Bộ Y tế ngày 01/02/2013 về việc rút số đăng ký và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin;

Để tránh tình trạng kháng thuốc của ký sinh trùng sốt rét, Cục Quản lý dược thông báo:

1. Ngừng sử dụng trên toàn quốc các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin.

2. Yêu cầu các cơ sở sản xuất các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin, phối hợp với cơ sở phân phối, phải:

+ Gửi thông báo ngừng sử dụng tới những nơi phân phối, sử dụng các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin và tiến hành thu hồi toàn bộ các thuốc trên.

+ Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi các thuốc nêu trên theo quy định tại Thông tư hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế về Cục Quản lý dược trước ngày 24/06/2013.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; báo cáo về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
– Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
– Cục Quản lý khám chữa bệnh (để phối hợp);
– Cục Y tế dự phòng (để phối hợp);
– Viện Sốt rét, ký sinh trùng Trung ương, Viện Sốt rét, ký sinh trùng Tp.HCM, Viện Sốt rét, ký sinh trùng Quy Nhơn;
– VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
– Cục Quân y – Bộ Quốc phòng;
– Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế GTVT – Bộ GTVT;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Các phòng trong Cục, Website Cục QLD, Tạp chí D-MP;
– Lưu: VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hùng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *