Công văn 4462/BGDĐT-QLCL – Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018 | Website cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 4462/BGDĐT-QLCL – Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018 đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 4462/BGDĐT-QLCL – Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018 | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018

Công văn 4462/BGDĐT-QLCL – Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4462/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy từ năm 2018. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4462/BGDĐT-QLCL

V/v tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy từ năm 2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

 • Các sở giáo dục và đào tạo;
 • Các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo giáo viên;
 • Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);
 • Cục Đào tạo (Bộ Công an).

Triển khai Chương hình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đổi mới phương thức tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Sau 3 năm thực hiện đổi mới, đến nay phương thức tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đã đạt được những mục tiêu cơ bản, được xã hội đồng tình đánh giá cao. Do vậy, phương thức tổ chức Kì thi THPT quốc gia trong các năm tới sẽ được giữ ổn định như năm 2017.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng Kì thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, Bộ GDĐT thông báo một số chủ trương sẽ thực hiện theo lộ trình như sau:

1. Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Về các bài thi, môn thi:

– Trong các năm 2018, 2019 và 2020 việc tổ chức các bài thi, môn thi được giữ ổn định như năm 2017;

– Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

3. Rà soát, qui hoạch lại hệ thống các trường sư phạm; đổi mới phương thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với nhóm ngành/ngành đào tạo giáo viên dựa trên nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương và điều kiện đảm bảo chất lượng của từng trường; đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ khác để nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp bậc học.

4. Rà soát lại các nhóm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên để điều chỉnh mức điểm ưutiên trong tuyển sinh cho phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện tốt hơn công bằng xã hội.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông báo nội dung Công văn này đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học, chuẩn bị thi THPT quốc gia đạt kết quả tốt; các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên quán triệt nội dung Công văn này để thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Kì thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án tuyển sinh phù hợp với lộ trình thực hiện Kì thi THPT quốc gia nêu trên./.


Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 • PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
 • Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
 • Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội (để b/c);
 • Văn phòng Chính phủ (để b/c);
 • Bộ trưởng (để b/c);
 • UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TU (để p/h chỉ đạo);
 • Các Thứ trưởng Bộ GDĐT (để p/h chỉ đạo);
 • Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
 • Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
 • Lưu: VT, Cục QLCL, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

Thuộc tính văn bản: Công văn 4462/BGDĐT-QLCL

Số hiệu 4462/BGDĐT-QLCL
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Giáo dục
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Bùi Văn Ga
Ngày ban hành 25/09/2017
Ngày hiệu lực 25/09/2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem thêm thông tin về pháp luật tại đây

Công văn 4462/BGDĐT-QLCL – Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018 và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #4462BGDĐTQLCL #Tổ #chức #Kỳ #thi #trung #học #phổ #thông #quốc #gia #từ #năm.

Công văn 4462/BGDĐT-QLCL – Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018.

Https://sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 4462/BGDĐT-QLCL – Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018.

Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018

Công văn 4462/BGDĐT-QLCL – Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4462/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy từ năm 2018. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4462/BGDĐT-QLCL

V/v tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy từ năm 2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

 • Các sở giáo dục và đào tạo;
 • Các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo giáo viên;
 • Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);
 • Cục Đào tạo (Bộ Công an).

Triển khai Chương hình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đổi mới phương thức tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Sau 3 năm thực hiện đổi mới, đến nay phương thức tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đã đạt được những mục tiêu cơ bản, được xã hội đồng tình đánh giá cao. Do vậy, phương thức tổ chức Kì thi THPT quốc gia trong các năm tới sẽ được giữ ổn định như năm 2017.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng Kì thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, Bộ GDĐT thông báo một số chủ trương sẽ thực hiện theo lộ trình như sau:

1. Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Về các bài thi, môn thi:

– Trong các năm 2018, 2019 và 2020 việc tổ chức các bài thi, môn thi được giữ ổn định như năm 2017;

– Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

3. Rà soát, qui hoạch lại hệ thống các trường sư phạm; đổi mới phương thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với nhóm ngành/ngành đào tạo giáo viên dựa trên nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương và điều kiện đảm bảo chất lượng của từng trường; đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ khác để nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp bậc học.

4. Rà soát lại các nhóm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên để điều chỉnh mức điểm ưutiên trong tuyển sinh cho phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện tốt hơn công bằng xã hội.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông báo nội dung Công văn này đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học, chuẩn bị thi THPT quốc gia đạt kết quả tốt; các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên quán triệt nội dung Công văn này để thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Kì thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án tuyển sinh phù hợp với lộ trình thực hiện Kì thi THPT quốc gia nêu trên./.


Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 • PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
 • Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
 • Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội (để b/c);
 • Văn phòng Chính phủ (để b/c);
 • Bộ trưởng (để b/c);
 • UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TU (để p/h chỉ đạo);
 • Các Thứ trưởng Bộ GDĐT (để p/h chỉ đạo);
 • Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
 • Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
 • Lưu: VT, Cục QLCL, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

Thuộc tính văn bản: Công văn 4462/BGDĐT-QLCL

Số hiệu 4462/BGDĐT-QLCL
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Giáo dục
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Bùi Văn Ga
Ngày ban hành 25/09/2017
Ngày hiệu lực 25/09/2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *