Công văn 212/GSQL-GQ3 – HoaTieu.vn | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 212/GSQL-GQ3 – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 212/GSQL-GQ3 – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia

Công văn 212/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 212/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Ngày 15/03/2013 Bộ Giao thông vận tải có công văn số 2099/BGTVT-HTQT đề nghị thực hiện Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia đối với đối tượng là xe cứu thương qua lại biên giới được miễn giấy phép liên vận. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài:

Căn cứ các quy định tại Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia, Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải, các văn bản hướng dẫn liên quan và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn 2099/BGTVT-HTQT (gửi kèm) để thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải là xe cứu thương quy định tại Quyết định 202/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Vụ HTQT (Bộ GTVT) để biết;
– Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh (để biết);
– Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
– Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Sanotovietnam.com.vn/phap-luat

Công văn 212/GSQL-GQ3 – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #212GSQLGQ3 #HoaTieuvn.

Công văn 212/GSQL-GQ3 – HoaTieu.vn.

Sanotovietnam.com.vn mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 212/GSQL-GQ3 – HoaTieu.vn.

Thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia

Công văn 212/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 212/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Ngày 15/03/2013 Bộ Giao thông vận tải có công văn số 2099/BGTVT-HTQT đề nghị thực hiện Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia đối với đối tượng là xe cứu thương qua lại biên giới được miễn giấy phép liên vận. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài:

Căn cứ các quy định tại Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia, Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải, các văn bản hướng dẫn liên quan và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn 2099/BGTVT-HTQT (gửi kèm) để thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải là xe cứu thương quy định tại Quyết định 202/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Vụ HTQT (Bộ GTVT) để biết;
– Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh (để biết);
– Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
– Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *