Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX – HoaTieu.vn | Website cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật có ích nhất

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu về pháp luật phải không? Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX – HoaTieu.vn đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX – HoaTieu.vn | Trang cung này cung cấp những thông tin pháp luật hữu ích nhất.

Chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————–

Số: 10363/VPCP-KGVX
V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện
chính sách pháp luật về giáo dục mầm non
và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIII (Công văn số 654/UBVNGDTTN13 ngày 10 tháng 12 năm 2012) về việc phân công lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

READ  Quyết định 2008/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới | Trang web cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật mới cập nhật

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2012; đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2006 – 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013 – 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2012.

2. Ủy quyền Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH;
– Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

READ  Công văn 6122/BGDĐT-TĐKT - Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục | Địa chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về pháp luật tại đây nhé: Xem tại đây

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX – HoaTieu.vn và những từ khoá người dùng thường tìm kiếm.

#Công #văn #103632012VPCPKGVX #HoaTieuvn.

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX – HoaTieu.vn.

Sàn ô tô Việt Nam mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mới nhất về chủ đề Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX – HoaTieu.vn.

Chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————–

Số: 10363/VPCP-KGVX
V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện
chính sách pháp luật về giáo dục mầm non
và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIII (Công văn số 654/UBVNGDTTN13 ngày 10 tháng 12 năm 2012) về việc phân công lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

READ  Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định nhiệm vụ, hình thức tổ chức công tác xã hội của Bệnh viện | Nơi cung cấp những thông tin liên quan đến pháp luật hữu ích nhất

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2012; đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2006 – 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013 – 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2012.

2. Ủy quyền Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH;
– Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *