Bộ Luật Dân Sự 2015 – P1. Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144-157) – Nơi cung cấp những kiến thức liên quan đến đồ chơi xe

Có phải bạn đang muốn xem bài viết về chủ đề Bộ Luật Dân Sự 2015 – P1. Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144-157) phải không? Có phải bạn đang tìm chủ đề hòa giải trong tố tụng dân sự 2015 đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem những thông tin về nội dung này tại đây nhé.

Bộ Luật Dân Sự 2015 – P1. Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144-157) – Trang cung cấp về kiến thức liên quan đến đồ chơi xe.

XEM VIDEO BÊN DƯỚI

.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề hòa giải trong tố tụng dân sự 2015.

Bộ Luật Dân Sự 2015 - P1. Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144-157)
Bộ Luật Dân Sự 2015 – P1. Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144-157)

Thông tin liên quan đến chủ đề Bộ Luật Dân Sự 2015 – P1. Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144-157).

Bộ Luật Dân Sự 2015 – Số: 91/2015/QH13 – năm 2015
Full playlist:
———————————-
***Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-7)
Chương 2. XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ (Điều 8-15)
Chương 3. CÁ NHÂN
Mục 1. NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN
SỰ CỦA CÁ NHÂN (Điều 16-24)
Mục 2. QUYỀN NHÂN THÂN (Điều 25-39)
Mục 3. NƠI CƯ TRÚ (Điều 40-45)
Mục 4. GIÁM HỘ (Điều 46-63)
Mục 5. THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ,
TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT (Điều 64-73)
Chương 4. PHÁP NHÂN (Điều 74-96)
Chương 5. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ (Điều 97-100)
Chương 6. HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ (Điều 101-104)
Chương 7. TÀI SẢN (Điều 105-115)
Chương 8. GIAO DỊCH DÂN SỰ (Điều 116-133)
Chương 9. ĐẠI DIỆN (Điều 134-143)
Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU
Mục 1. THỜI HẠN (Điều 144-148)
Mục 2. THỜI HIỆU (Điều 149-157)
***Phần II. QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
Chương 11. QUY ĐỊNH CHUNG
Mục 1. NGUYÊN TẮC XÁC LẬP, THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU,
QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN (Điều 158-162)
Mục 2. BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
(Điều 163-170)
Mục 3. GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
(Điều 171-178)
Chương 12. CHIẾM HỮU (Điều 179-185)
Chương 13. QUYỀN SỞ HỮU
Mục 1. NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU (Điều 186-196)
Mục 2. HÌNH THỨC SỞ HỮU (Điều 197-220)
Mục 3. XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU (Điều 221-244)
Chương 14. QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN (Điều 245-273)
Mục 1. QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ
Mục 2. QUYỀN HƯỞNG DỤNG
Mục 3. QUYỀN BỀ MẶT
***Phần III. NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG
Chương 15. QUY ĐỊNH CHUNG
Mục 1. CĂN CỨ PHÁT SINH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ
(Điều 274-276)
Mục 2. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ (Điều 277-291)
Mục 3. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ (Điều 292- 350)
Mục 4. TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ (Điều 351- 364)
Mục 5. CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN GIAO NGHĨA
VỤ (Điều 365-371)
Mục 6. CHẤM DỨT NGHĨA VỤ (Điều 372-384)
Mục 7. HỢP ĐỒNG (Điều 385-429)
Chương 16. MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG
Mục 1. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN (Điều 430-454)
Mục 2. HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN (Điều 455-456)
Mục 3. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN (Điều 457-462)
Mục 4. HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN (Điều 463-471)
Mục 5. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN (Điều 472-493)
Mục 6. HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN (Điều 494-499)
Mục 7. HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Điều 500-503)
Mục 8. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC (Điều 504-512)
Mục 9. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ (Điều 513-521)
Mục 10. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN (Điều 522-541)
Mục 11. HỢP ĐỒNG GIA CÔNG (Điều 542-543)
Mục 12. HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN (Điều 554-561)
Mục 13. HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN (Điều 562-569)
Chương 17. HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI (Điều 570-573)
Chương 18. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN (Điều 574-578)
Chương 19. NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT (Điều 579-583)
Chương 20. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 584-588)
Mục 2. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI (Điều 589-593)
Mục 3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ
THỂ (Điều 594-608)
***Phần IV. THỪA KẾ
Chương 21. QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 609-623)
Chương 22. THỪA KẾ THEO DI CHÚC (Điều 624-648)
Chương 23. THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT (Điều 649-655)
Chương 24. THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN (Điều 656-662)
***Phần V. PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Chương 25. QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 663-671)
Chương 26. PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN
(Điều 672-676)
Chương 27. PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN (Điều 677-687)
***Phần VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 688-689)
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

.

>> Ngoài xem bài viết về nội dung Bộ Luật Dân Sự 2015 – P1. Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144-157) này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến những kiến thức liên quan đến đồ chơi xe tại đây: Tại đây.

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề hòa giải trong tố tụng dân sự 2015 rồi nhé. Ngoài xem các bài viết Kiến thức về chủ đề đồ chơi xe nhiều người yêu thích mà Sanotovietnam cung cấp thì bạn có thể xem thêm nhiều thông tin liên quan xe ô tô tại đây nhé: ở tại đây.

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin mà Sanotovietnam.com.vn cung cấp.

Tag liên quan đến hòa giải trong tố tụng dân sự 2015.

hòa giải trong tố tụng dân sự 2015.

#Bộ #Luật #Dân #Sự #Chương #THỜI #HẠN #VÀ #THỜI #HIỆU #Điều.

Bộ Luật Dân Sự 2015 – P1. Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144-157).

Phương Thom Voice,Phương Thom Studio,phuongthomchannel,phuongthomstudio,phuongthomvoice,Vietnamese Voice Over,VietnameseVoiceOVer,Phuong Thom Official,Bộ Luật Dân Sự 2015 – Số: 91/2015/QH13,Bộ Luật Dân Sự 2015,Số: 91/2015/QH13,Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG,Chương 10. THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU,Mục 1. THỜI HẠN (Điều 144-148),Mục 2. THỜI HIỆU (Điều 149-157).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *