oto phải còn tối thiểu 2 năm bảo hành mới được nhập khẩu

Ngày đăng: 20/10/2017

Chính Phủ vừa ban hành nghị định mới áp dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu, theo đó oto phải còn tối thiểu 2 năm bảo hành mới được nhập khẩu