XE TIẾT KIỆM XĂNG

Xe tiết kiệm xăng nhất thế giới: đi 11.000 km chỉ với 1 lít

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ