xe tải quân sự

Bất ngờ xuất hiện xe đầu kéo quân sự MAN HX58 ở Việt Nam

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ