Xe đầu kéo

Bất ngờ xuất hiện xe đầu kéo quân sự MAN HX58 ở Việt Nam

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Bán Xe đầu kéo Mỹ 2012 cũ Maxxforce 430

Bán Xe đầu kéo Mỹ 2012 cũ Maxxforce 430

Giá bán: 698,000,000đ

Liên hệ: 01237424037

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh

Bán xe đầu kéo cũ tại Hồ Chí Minh

Bán xe đầu kéo cũ tại Hồ Chí Minh

Giá bán: 698,000,000đ

Liên hệ: 01262651362

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh