xe đạp

Việt Nam có nên thay thế xe máy bằng xe đạp làm phương tiện chính?

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ