xả thải

Quảng Nam: Nhà máy sô đa xả thải chui làm cá chết trắng kênh

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Formosa: dự án được cấp phép sai ngay từ đầu

Formosa: dự án được cấp phép sai ngay từ đầu

Giá bán: Thỏa thuận

Liên hệ: 01652352345

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ