vượt ẩu

Lộ clip xe khách Thành Bưởi leo đèo quá ẩu - Coi thường tính mạng hành khách

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ