trung tá người Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng

An Giang:Trung tá công an bắn chết chủ tiệm vàng xin khoan hồng

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ