Trung Quốc thắng thầu

Nhiều nước hủy hợp đồng với TQ: Thế giới sợ

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ