Trung Quốc giao thông công cộng

Xe buýt chở 1.200 người lần đầu tiên chạy trên đường phố

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ