Thảm án Lào Cai

Thảm án tiếp tục xảy ra ở Lào Cai cướp đi sinh mạng 4 người

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ