Tai nạ giao thông

Container lao vào dòng xe chờ đèn đỏ húc văng nhiều phương tiện

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ