sản xuất ô tô điện

Mercedes-Benz lên kế hoạch sản xuất ô tô điện từ năm 2019

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ