rơi xuống đất

Hà Nội: Thanh niên lái ô tô rơi từ cầu Thanh Trì xuống đất, tử vong tại chỗ

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ