Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh gây tai nạn giao thông

Đồng Nai: Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh gây tai nạn giao thông

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ