Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Công bố quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2020

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ