phạm vi chủ quyền Việt Nam

Đà Nẵng nói gì về vụ từ chối khách TQ mang hộ chiếu “lưỡi bò”

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ