Ông Võ Kim Cự thông tin về Formosa

Lãnh đạo Hà Tĩnh chính thức thông tin việc cấp phép cho Formosa

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ