ô tô 500 triệu ở chợ ô tô cũ Hà Nội

Hà Nội: Xuất hiện nhiều ô tô cũ 500 triệu ở chợ săn xe

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ