Nữ Việt Kiều mất tích khi đi chợ ở Đà Nẵng

Tìm thấy nữ Việt Kiều mất tích, đi lạc từ Đà Nẵng lên Sài Gòn

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ