Nữ sinh Ngoại thương bị lũ cuốn trôi trên đường tình nguyện