NỮ CẦU THỦ

Gây nạn, tài xế Mazda đẩy 3 em nữ xuống đường rồi bỏ chạy

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ