nhập khẩu Trung Quốc

Chuyên gia Phạm Chi Lan:

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ