Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Sau clip phì phèo thuốc lá Hoa hậu Kỳ Hân tiếp tục lộ thêm ảnh say rượu

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ