người thân

Cột biển báo xẻ đôi xe buýt như cắt bánh, 5 người chết

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ