ngập một số tuyến phố ở Quảng Ninh

Sau trận mưa “khủng khiếp”, Quảng Ninh đường biến thành sông

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ