Mini One 2017

Mini One 2017, “rẻ nhất” ra mắt tại Việt Nam, giá từ 1,228 tỷ đồng

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ