mất tích

Cần Thơ: cán bộ được cử đi nước ngoài đào tạo…biến mất

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Tìm thấy nữ Việt Kiều mất tích, đi lạc từ Đà Nẵng lên Sài Gòn

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ