mất liên lạc

Cần Thơ: cán bộ được cử đi nước ngoài đào tạo…biến mất

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ