Kỹ sư điện

Kỹ sư điện dùng 17 ngàn đô để tự dựng chiếc ô tô mơ ước

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ