khách Trung Quốc

Hạ giá 4 lần để hút khách Trung Quốc, khách Việt chém “tả tơi”

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Đà Nẵng nói gì về vụ từ chối khách TQ mang hộ chiếu “lưỡi bò”

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ