hồ sơ mời thầu

Đắk Lắk: Cán bộ bận ăn sáng nên chỉ có 10 phút thu hồ sơ thầu

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ