Ferrari LaFerrari FXX K

Ferrari LaFerrari FXX K: Tốn 3 triệu USD vẫn chỉ là “xe mượn”

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ