đường Kinh Dương Vương

Cải tạo đường Kinh Dương Vương: chậm ngày nào dân khổ ngày đó

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ