dung tích 3.000cm3

Thuế tiêu thụ đặc biệt đặc biệt cao, dập tan xe nhập giá rẻ

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ