Ducati

Người Việt đầu tiên chạy siêu phẩm Ducati 959 Panigale là ai?

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ