Đóng cửa một đường bay

Đường băng Tân Sơn Nhất bị sét đánh hỏng

Đường băng Tân Sơn Nhất bị sét đánh hỏng

Giá bán: Thỏa thuận

Liên hệ: 01652352345

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ