đèo Prenn

Lâm Đồng: Tai nạn thảm khốc trên đèo  Prenn, 7 người chết

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ